فرودگاه

پایگاه هوایی الحدیده یمن به گارد ریاست جمهوری هشدار داد

پايگاه اطلاع رساني 'الصحوه نت' يمن روز دوشنبه نوشت: پايگاه هوايي 'الحديده' يمن در مورد هر گونه يورش گارد رياست جمهوري علي عبدالله صالح به اين پايگاه هشدار داد.