فقر

فقر در اسرائیل روی آنتن هیسپان تی وی

برنامه این هفته «داخل اسرائیل» (Dentro de Israel) که به یکی دیگر از نشانه های فروپاشی اسرائیل از درون می پردازد، ) بر اساس گزارشی از وضعیت اقتصادی اسرائیل به موضوع فقر در این رژیم اختصاص دارد.

پاپ خواستار پایان خشونت‌ها در لیبی از طریق گفت‌وگو شد

پاپ در حضور هزاران مسيحي در شهر واتيكان بر لزوم پايان خشونت‌ها در ليبي از طريف ديپلماسي و گفت‌وگو تاكيد كرد.