فیزیک

کنفرانس مشترک رشته های ریاضی، فیزیک و کامپیوتر برگزار شد

به همت و هماهنگی رایزنی فرهنگی بغداد کنفرانس مشترک رشته های ریاضی فیزیک و کامپیوتر با حضور هاشمی نماینده فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه در هتل رامادا سلیمانیه برگزار گردید.