قاچاق

افزایش قاچاق انسان در امارات

بر اساس آمار منتشر شده در امارات ، قاچاق انسان در اين كشور در گذشته ميلادي نسبت به سال قبل آن افزايش يافته است .