قصیده

دیوان اشعار امام (ره) به زبان بنگالی منتشر شد

در آستانه سی و یکمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، کتاب دیوان اشعار امام خمینی (ره) به زبان بنگالی منتشر شده است.