قصی السهیل

دیدار رایزن فرهنگی کشورمان با وزیر آموزش عالی عراق

غلامرضا اباذری رایزن فرهنگی کشورمان با قصی السهیل وزیر آموزش عالی و پژوهش های علمی عراق دیدار و گفتگو کرد.