كابل

وزیر خارجه افغانستان عازم اندونزی شد

زلمي رسول' وزير امور خارجه افغانستان روز دوشنبه در راس هياتي كابل را براي شركت در اجلاس كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد به مقصد اندونزي ترك كرد.