ماسک

توزیع ۱۰۰ هزار ماسک برای پیشگیری از کرونا به همت آستان قدس عسکریه (ع)

آستان قدس عسکریه (ع) در سامرا به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اقدام ‌به تولید و‌توزیع ۱۰۰ هزار ماسک کرده است.