مجموعه‌های تلویزیونی

تاکید مصر بر رعایت اخلاق در برنامه‌های تلویزیونی

شورای نظارت بر رسانه‌های مصر، از شرکت‌ها و کانال‌های تلویزیونی خواست که اخلاق، ارزش‌ها و سنت‌ها را در برنامه‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی و تبلیغات بازرگانی که در ماه رمضان پخش می‌شود، رعایت کنند.