مجوز

اعطای اجازه‌‌‌نامه قرائت قرآن به بانوان قاری در عربستان

بخش بانوان جمعیت حفظ قرآن «خیرکم» در جده به ۱۵ زن قاری قرآن، اجازه‌­نامه قرائت اعطا کرد.