محمدحسین مختاری

امضای تفاهمنامه همکاری دانشگاه مذاهب و دانشگاه «تاج» افغانستان

تفاهمنامه همکاری علمی میان دانشگاه مذاهب اسلامی و دانشگاه «تاج» مزارشریف به امضای رؤسای دو دانشگاه رسید.