محمد حسین بهجت تبریزی

برگزاری نشست علمی – ادبی شهریار در بغداد

نشست علمی – ادبی شهریار تبریزی در مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.