محمد سليمان غاتي

یک میلیون قرآن، هدیه مردم لیبی به مسلمانان آفریقا

عثمان بشیر کباشی، مدیرعامل دارمصحف آفریقا و محمد سليمان غاتي، رئيس کمیته علوم قرآن لیبی، تفاهم‌نامه چاپ یک میلیون قرآن به‌عنوان هدیه‌ای از سوی مردم لیبی به مسلمانان آفریقا امضا کردند.