محمد ناجی عطری

محافل اطلاع رسانی سوریه از تغییر دولت در آینده نزدیک خبر دادند

كميته اي بلندپايه اي به منظور لغو قانون وضعيت فوق العاده در مدتي كوتاه تشكيل شده و دولت سوريه نيز بزودي استعفا خواهد داد ، اما لغو اين قانون نيازمند حكم رييس جمهور است كه بزودي انجام خواهد شد.

دولت سوریه احتمالا امروز استعفا می دهد

مردم سوريه امروز راهپيمايي بزرگ خود را به طرفداري از رييس جمهوري اين كشور برگزار مي كنند و از صبح امروز شمار زيادي از مردم در حالي كه پرچم سوريه و عكس هاي اسد را در دست دارند خود را به مسيرهاي منتهي به محل برگزاري اجتماع سوري ها در ميدان امويين مي رسانند.