محمود حیدری،

استقبال مسلمانان بوسنی از تلاوت قاری ایرانی

مهدی عادلی از قاریان ایرانی، که به سارایوو سفر کرده است، با تلاوت در محافل قرآنی این کشور تحسین مسلمانان را برانگیخت.