مخالف

کارگردان مستند خاشقچی: در مقابل عربستان بایستید!

«برایان فوگل» کارگردان فیلم مستند جمال خاشقچی با عنوان «مخالف» از خریداران فیلمش خواست تا در مقابرایان فوگلبل عربستان سعودی بایستند.