مدرسه

مدارس حلبی فلسطینی

هدایه وحیدی: این مدارس برای حیوانات هم نامناسب است چه رسد به انسان. این اماکن سرطان‌زا هستند و از نظر روحی تاثیر بسیار بدی بر کودکان به جا می‌گذارند.

کمر همت بستن شرکتهای بیگانه برای محو بیسوادی در عراق!

چند وقتی است که شرکت نفتی رویال داچ شل در شهر بصره واقع در جنوب عراق، اقدام به برگزاری برنامه هایی برای از بین بردن بیسوادی در میان زنان این کشور کرده است. رویال داچ شل یک شرکت هلندی_ انگلیسی است که مدتی پیش به همراه یک شرکت دیگر مالیزیایی به نام پتروناس در یک پروژه بزرگ نفتی در