مرتضی مطهری

استقبال دانشگاهیان ترکیه از ترجمه تفسیر المیزان

یکی از مسئولان انتشارات کوثر ترکیه گفت: خیلی از اساتید دانشگاه‌ها به ما خبر داده‌اند که از تفسیر المیزان بسیار بهره برده‌اند.