مسابقات جهانی پل ماکارونی

درخشش تیم مرکزتحقیقات صنعت ساختمان دانشگاه آزاد قزوین در مسابقات جهانی پل ماکارونی مجارستان

تيم مرکز تحقيقات صنعت ساختمان(CCRC) دانشگاه آزاد اسلامي قزوين در مسابقات جهاني پل ماکاروني مجارستان مقام سوم را کسب کرد.