مسابقات قرآن کریم در انگلستان

دومین مسابقات قرآن کریم در انگلستان

شعبه مرکز قرآن کریم آستان قدس عباسی در شهر لندن با همکاری موسسه خیریه ای آیت الله خوئی (قدس سره) دومین مسابقه قرآنی ترتیل و تجوید را برگزار کرد.