مسابقات ملی قرآن ویژه سالمندان

مسابقات ملی قرآن ویژه سالمندان در قطر

مرکز توانمندسازی و نگهداری سالمندان «إحسان» قطر از برگزاری مسابقات ملی حفظ و تلاوت قرآن ویژه سالمندان این کشور خبر داد.