مسابقه

برگزاری مسابقه «حنجره‌های طلایی» در الخلیل

مرحله نخست مسابقات قرائت قرآن تحت عنوان «خنجره‌­های طلایی» در الخلیل برگزار شد.