معاريو

‘معاریو’ جزئیات برنامه رژیم صهیونیستی برای حمله به لبنان را فاش کرد

روزنامه صهيونيستي 'معاريو' با چاپ ضميمه 36 صفحه اي كه حاصل سفر يك ماهه خبرنگار آن به منطقه شمالي فلسطين اشغالي است، از طرح ها و برنامه هاي مخفيانه نظامي و اجتماعي ارتش اين رژيم به منظور تحميل جنگ عليه حزب الله پرده برداشت.