معاملات

تداوم بحران در بازارهای مالی امارات

در معاملات روز گذشته (دوشنبه) دربازار مالي دوبي بيش از 187 ميليون و100 هزار سهم به ارزش 291 ميليون و380 هزار درهم معامله شد كه شاخص سهام در اين بورس بيش از 26.94 واحد ( 1.6 درصد) كاهش يافت و شاخص كل سهام در بازار مالي دوبي به 1638.23 واحد رسيد.

شاخص سهام بورس کویت افزایش یافت

از بين گروه هايي كه شاخص آنها با كاهش همراه بود نيز بيشترين كاهش به گروه هاي بيمه، بانك ها و مواد غذايي تعلق داشت.

کاهش شدید شاخص سهام در بازارهای مالی عربستان سعودی و قطر

بازارهاي مالي عربستان سعودي و قطر روز گذشته را با كاهش شديد شاخص ها و حجم معاملات مواجه بودند.

خسارت235 میلیون درهمی بازارهای مالی امارات در روز گذشته

در معاملات روز گذشته (سه شنبه) در بازار مالي دوبي بيش از 392 ميليون و 500 هزار سهم به ارزش 457 ميليون و 480 هزار درهم معامله شد كه شاخص سهام در اين بازار مالي بيش از 1.74 واحد كاهش يافت و شاخص كل سهام در بورس دوبي به 1654.5 واحد رسيد.