معلولان

جمعه: ایرانی‌ها با حضور پرتعداد خود به ما دلگرمی دادند/ رویا به حقیقت پیوست

رئیس برگزارکننده رقابت‌های آیواز در امارات در پایان گفت: امیدوارم ورزشکاران حاضر در آیواز با خاطره‌ای خوب دبی را ترک کنند، ضمن اینکه باید از حضور آنها بار دیگر تشکر کنم.