مناطق جنگی

درگذشت جاسلین صعب پیشگام سینمایی شجاع

سرطان اجازه نداد سینماگر و روزنامه‌نگار لبنانی جاسلین صعب سال هفتاد و یکم عمرش را به پایان برساند. پس از مقاومتی سخت در برابر این بیماری، روز دوشنبه جانش را تسلیم کرد.