مهاجرین افغانستانی

امیرهاشمی مقدم از سفرنامه افغانستانش می‌گوید

سفر به افغانستان، سفر به سرزمین «دیگری‌های خودی»

سفر به افغانستان، سرزمینی در نزدیکی ایران، با بالاترین اشتراکات اجتماعی، فرهنگی و دینی، در سنت گردشگری ایرانی پرسابقه نیست. امیرهاشمی مقدم، به تازگی سفرنامه افغانستانش را منتشر کرده است