نت فلیکس

نت فلیکس به آفریقا می رود

جان بویگا هنرپیشه سیاهپوست هالیوود در قالب پروژه ای بلند با نت فلیکس در آفریقا فیلم های غیرانگلیسی می سازند.

رمانی اسرائیلی که ناشر مصری آن را پنج سال روانه زندان کرد

دادگاه مصر حکم 5 سال زندان خالد لطفی، موسس کتابفروشی و انتشارات «تنمیه» و ناشر رمان «فرشته» را تایید کرد که جرم این ناشر، نشر اکاذیب و افشای اسرار نظامی در رمان «فرشته»، اثر نویسنده اسرائیلی یوری جوزف عنوان شده است.