نخست وزير عراق

نیازی به تمدید حضور نیروهای آمریکایی در عراق نیست

نخست وزير عراق تاكيد كرد: عراق در سطح دفاع خارجي نقض‌هايي دارد چرا كه تكميل توانمندي نيروهاي دفاعي با يك يا دو سال تكميل نمي‌شود و ما نيازمند مبالغ مالي، آموزش، سلاح‌هاي جديد براي دفاع از حاكميت كشور براي نيروهاي هوايي و نيز نيازمند موشك يا رادار هستيم چرا كه ارتش‌هاي جهان براي

مخالفت گروه‌های سیاسی عراق با تمدید توافقنامه امنیتی

اين در حالي است كه برخي نيروهاي سياسي عراق نگران اين موضوع هستند كه تداوم اين سفرهاي غيرمنتظره به تمديد حضور اشغالگران آمريكايي در عراق پس از سال 2011 ميلادي منجر شود.