نمایشگاه مجازی

«لوور ابوظبی» تور مجازی هنر برگزار می‌کند

موزه «لوور ابوظبی» به چندین موسسه هنری اماراتی پیوسته است که در دوران قرنطینه و بسته بودن امکان فرهنگی و هنری اقدام به برگزاری تورهای مجازی کرده‌اند.