نمایشگاه کتاب فرانکفورت

ترکیه خواهان حضور ایران در نمایشگاه کتاب استانبول شد

مدیر نمایشگاه کتاب استانبول در دیداری که با قائم مقام نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در غرفه ملی ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت داشت، خواهان حضور ایران در نمایشگاه کتاب استانبول شد.

اهدای جایزه صلح به یک نویسنده الجزائری

نویسنده الجزائری این کتاب به شکل صریحی وضع سیاسی و اجتماعی کشور خود را نقد می‌کند و به اوضاع آشفته و نامناسب در زمینه سیاست و اجتماع اعتراض می‌کند.

حضور کشورهای عربی در نمایشگاه فرانکفورد

علی بن تمیم: جهان عرب نیازمند ترجمه‌هایی است که براساس اصول درست و دقیق نوشته شده باشند که ایجاد رابطه با ناشران مختلف در سراسر جهان یکی از پایه‌های مهم تولید چنین ترجمه‌هایی است.