نوشهر

ابتکار جالب امام جماعت مسجدی در ترکیه برای جذب کودکان + فیلم

یک امام جماعت در استان نوشهر در ترکیه، باغستانی از بیش از ۳۰۰ گلدان داخل مسجد ایجاد کرده و هر یک از کودکان شهر را مسئول نگهداری یکی از آن ها کرده است.