هرزگوين

فیلمی علیه بنیادگرایان مسلمان در حوزه بالکان

اينان كه امروز شعارهاي سرمايه‌داري و حفظ نظام طبقاتي مي‌دهند، اكثرا گذشته در گروهك‌هاي كمونيستي ضد ديكتاتوري بالكان و در قالب قاچاقچيان مواد مخدر فعاليت مي‌كردند