هندوراس

رییس جمهور سابق هندوراس به کشورش بازگشت

'مانوئل زلايا' رييس جمهور سابق هندوراس كه در تبعيد به سر مي برد، به كشورش بازگشته است.