هیلاریون کاپوچی

ساخت سریال کشیش حامی فلسطین در سوریه

سریالی ۳۰ قسمتی از زندگی مرحوم «هیلاریون کاپوچی»، کشیش مسیحی حامی فلسطین در سوریه ساخته می‌شود.