وادی عربه

مقاله/نقش و جایگاه اسلامگرایان اردن در جنبش اعتراضی مردم

حكومت اردن با وجود تمام اعمال فشارها بر جنبش اسلامي اين كشور، نه تنها نتوانست مانع از فعاليت آنان شود بلكه سبب شد اين جنبش انسجام بيشتري پيدا كند و نقش بسزايي در جنبش اعتراضي مردم داشته باشد.

وعده‌های دولت اردن برای ایجاد تغییرات “توخالی ” است

اين بيانيه مي افزايد: اصلاحاتي كه نتواند در زندگي شهروندان تغيير ايجاد كند هيچ ارزشي ندارد و ادعا كردن آن صرفا جهت انحراف افكار عمومي، پايه ريزي فساد و نااميد كردن ملت است و در چنين حالتي، تنها بازنده‏ي اين مساله شهروندان هستند.