ویروس

مسلمانان در قرنطینه و ماه رمضانی بی‌سابقه

مسلمانان جهان با نزدیک شدن به ماه رمضان، خود را برای روزه‌داری در این ماه آماه می‌کنند؛ با این همه رمضان امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا برای روزه‌داران متفاوت است.