پادشاه

پادشاه بحرین 42 میلیارد دلار به بانک‌های سوییس منتقل کرد

وي تصريح كرد انتقال پول به بانك‌هاي سوييس نشانه نگراني رژيم آل‌خليفه از سرنوشت نهايي خود دربحرين است.

جنبش جوانان مغرب خواستار برگزاری تظاهرات شد

پيش از اين در 20 فوريه و 20 مارس گذشته در پاسخ به فراخوان جوانان مغربي كه خواستار ايجاد اصلاحات سياسي و كاستن از قدرت پادشاه بودند، در شهرهاي مختلف مغرب، تظاهرات برگزار شد.