پالاوان

علاقه‌مندی شل برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ال.ان.جی فیلیپین

وی با بیان این که رئیس بخش مالی شرکت شل نیز در ژانویه گذشته از علاقه‌مندی این شرکت برای حضور در پروژه‌ ال.ان.جی فیلیپین خبر داده بود، اظهار کرد: ما هم اکنون به دنبال این هستیم که چگونه می‌توانیم در این پروژه‌ ال.ان.جی مشارکت داشته باشیم.