پاکستان،

کارگاه «سبک زندگی قرآنی» در کراچی پاکستان برگزار می‌شود

کارگاه «سبک زندگی قرآنی» ۲۵ آذرماه به همت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در کراچی پاکستان برگزار می‌شود.