پایان

گاف‌های پزشکی در سریال‌های رمضانی عرب‌زبان

در حالی‌ که شرکت‌های فیلمسازی در کشورهای عربی برای حضور بازیگران معروف در سریال‌های مناسیتی رمضان با یکدیگر رقابت می‌کنند و هزینه‌های سنگینی نیز صرف ساخت این آثار می‌شود، اما نمایش خطاهای رایج پزشکی در این سریال‌ها، صحنه‌هایی که باید تاثیرگذار باشد را به طنز تبدیل کرده است.

سریال‌های رمضانی مصری و سعودی امسال به میدان نبرد بر سر مسأله قدس بدل شده‌اند

خشم اسرائیل از تعبیر یک رویا

ظرف این چند روزی که از ابتدای ماه رمضان گذشته، سریال‌های مناسبتی این ماه در کشورهای عربی، تبدیل به صحنه نبرد بر سر موضوع رژیم اسرائیل شده است.