پرونده فوق سرّی ۲۰۴۰

وعده نابودی رژیم صهیونیستی در یک رمان/ منتظر «پرونده فوق سرّی ۲۰۴۰» باشید

جنایات رژیم صهیونیستی علیه بشریت به خصوص ایران از ترور دانشمندان هسته‌ای تا نبردهای بیوتروریسم و ربایش چهره‌های شاخص انقلاب و ... به زبان داستانی در رمان «پرونده فوق سرّی ۲۰۴۰» روایت شده است.