پیامبر(ص)

طرح پژوهشی عربستان درباره قرآن‌های صدر اسلام

مرکز نسخ خطی و احیای میراث اسلامی دانشگاه «ام‌القری» در عربستان در طرحی پژوهشی، ابعاد و ویژگی‌های مختلف نسخ خطی قرآن‌های صدر اسلام را مورد بررسی قرار داد.

نگهداری «قرآن محمد» در موزه تاریخ جمهوری آذربایجان

«قرآن محمد» نام ترجمه‌ای از قرآن به زبان روسی است که در کتابخانه موزه ملی تاریخ جمهوری آذربایجان نگهداری می‌شود.

میلاد پیامبر(ص) فرصتی بزرگ برای وحدت امت است

سخنران مراسم میلاد پیامبر در صنعا تاکید کرد: احیای میلاد پیامبر فرصتی بزرگ برای آشنایی با شخصیت پیامبر و وحدت امت و یادآوری مشترکات و عوامل وحدت امت اسلام است.