چاد

سفر عمر البشیر به اوگاندا منتفی شد

شایان ذکر است که دادگاه بین المللی کیفری عمر البشیر رئیس جمهوری سودان را به ارتکاب جنایات جنگی دردارفور تحت تعقیب قرار داده است.مطابق معاهده دادگاه بین المللی کشورهای امضا کننده این معاهده باید جنایتکاران جنگی را تحویل دهند.این درحالی است که وی هفته گذشته به جیبوتی رفته بود و سال

ادریس دبی دوباره بعنوان رییس جمهوری چاد انتخاب شد

ادريس دبي ايتنو' با كسب بيش از 88 درصد آرا بار ديگر بعنوان رييس جمهوري چاد برگزيده شد.

قحطی مردم نیجر را تهدید می کند

ادامه خشكسالي طولاني در كشور فقير 'نيجر' خطر قحطي را در آنجا افزايش داده است.