کشتی

اوضاع شهر مصراته وخیم است

در حالیکه مخالفان قذافی کنترل مصراته در در دست گرفته اند ، نبرد ها در اطراف "بریقه" و " اجدابیا " همچنان ادامه دارد.

کشتی دانشجویان با ممانعت پلیس دریایی از حرکت به سمت بحرین بازماند

امید عالیپور سخنگوی دانشجویان متحصن در شهر بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حرکت صبح امروز دانشجویان به سمت کشور بحرین گفت: صبح امروز 200 دانشجوی متحصن در سواحل بوشهر با دو کشتی به سمت کشور بحرین حرکت کردند .