کمیته مرکزی

اعلام آمادگی دیکتاتور یمن برای کناره‌گیری از قدرت

علی عبدالله صالح " رئیس جمهور یمن که از 32 سال پیش تاکنون زمام قدرت در این کشور را در دست داشته است، برای کناره‌گیری از قدرت اعلام آمادگی کرد، وی در عین حال نسبت به تقسیم شدن کشور به 4 بخش مختلف هشدار داده و گفت که قدرت را به جریان مخالف دولت واگذار نخواهد کرد.