گلوله

عفو بین‌الملل: بحران حقوق بشری در بحرین باید متوقف شود

به نوشته روزنامه اماراتي البيان، سازمان عفو بين الملل در گزارشي تحت عنوان " بحران حقوق بشر در بحرين" از دولت‌هايي كه روابط تنگاتنگي با مسئولان بحريني دارند خواست تا براي اعمال فشار بر مسئولان اين كشور با هدف پايان بخشيدن به بحران حقوق بشر وارد عمل شوند.