گوری یوسف حسین

نمایشگاه خوشنویسی ایران و هند در بمبئی برگزار شد

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بمبئی در مراسمی نمایشگاه هنر خوشنویسی ایران و هند را در این شهر افتتاح کرد.