آموزش زبان فارسی

آغاز دوره آموزش زبان فارسی در ناصریه

با حمایت رایزنی فرهنگی کشورمان نخستین دوره آموزش زبان فارسی در شهر ناصریه مرکز استان ذی قار آغاز شد.

برگزاری مراسم افتتاحیه دوره بهاره آموزش زبان فارسی

دوره بهاره آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دمشق ( دوره 97 ) روز سه شنبه 20 فروردین 1398 طی مراسم ویژه ای در مرکز مطالعات ایرانشناسی رایزنی با حضور فارسی آموزان و مدرسین زبان فارسی و آقای صالحی نیا رایزن فرهنگی ، افتتاح گردید .

افتتاح نهمین دوره آموزش زبان فارسی در منطقه زینبیه سوریه

نهمین دوره آموزش زبان فارسی در منطقه زینبیه در حومه دمشق روز پنج شنبه 5 مهر 1397 در مجتمع فرهنگی ، آموزشی امام خمینی وابسته به دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری (مدظله) در سوریه برگزار شد.

آستان مقدس علوی به کارکنان خود زبان فارسی آموزش می دهد

شعبه منابع انسانی آستان مقدس علوی با هدف افزایش مهارت کارکنان خود در تعامل با زائرین، دومین دوره آموزش زبان فارسی ویژه کارکنان آستان را برگزار کرد.

دوره آموزش زبان فارسی در دانشگاه حلبچه عراق برگزار شد

به همت رایزنی فرهنگی سومین دوره آموزش زبان فارسی در دانشگاه حلبچه با حضوری هاشمی نماینده فرهنگی ج.ا.ایران در سلیمانیه آغاز گردید.