ستاره

پایان کار جشنواره بین‌المللی ادبیات الجزائر

جشنواره مذکور برای گرامی داشت یاد و خاطره برخی شخصیت‌های ادبی در متروی این کشور تعدادی کتابچه از آثار ادیبان الجزائری را در میان مردم توزیع کرد. بهای این کتابچه‌ها برابر با قیمت بلیط مترو عرضه شده است تا مردم برای خرید آن مشکلی نداشته باشند. همچنین یک روز تمام فیلم مستندی نیز از